Wat is Muziek op Schoot®

Muziek op Schoot® is samen spelen met muziek en hierbij

het ontwikkelingsproces van het kind stimuleren en ondersteunen.

Bij het luisteren naar en maken van muziek worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd, zowel in de linker- als de rechter hersenhelft. Het deel waar de spraak zit, het deel voor de motoriek en de coördinatie, het deel voor emotie en natuurlijk het 'muzikale' deel. Omdat al deze functies samengaan in de muziek, zijn verbindingen in de hersenen nodig om die samenwerking goed te laten verlopen. Hoe meer je muziek en muzikale spelletjes in de dagelijkse bezigheden met je kind verwerkt - op een leuke, natuurlijke manier uiteraard, want het moet geen verplichting worden - hoe meer die verbindingen worden gebruikt en ontwikkeld.

Iedereen wordt geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek. Muzikaliteit is bij iedereen in aanleg aanwezig en iedereen beleeft plezier aan muziek. De cursus Muziek op Schoot® speelt hierop in en biedt ouders (verzorger/opa/oma) liedjes, materiaal en ideeën om thuis samen muziek te kunnen maken.
De cursus houdt meer in dan met plezier muziek maken. De docent is er voor opgeleid om elke les opnieuw de kinderen goed te observeren, zodat de lessen altijd aansluiten bij het niveau van de kinderen.
Voorbeelden:

  • Beginnen de kinderen te lopen? Dan doen we veel stapliedjes. Kunnen ze al goed lopen? Dan proberen we bijv. te springen.
  • Zitten de kinderen in de fase dat ze het spannend vinden als iets/iemand verdwijnt? Dan doen we Kiekeboe-liedjes en –spelletjes en maken het steeds spannender.
  • Gehoor: door klankspelletjes en zelf te experimenteren met instrumenten en materialen leren de kinderen verschillende instrumenten te onderscheiden. Dit wordt uitgebouwd van 1 naar meerdere instrumenten.

 

Algemene doelstelling

 

De doelen van de activiteiten Muziek op Schoot® zijn:

  1. de aangeboren muzikale vaardigheden van het kind op speelse wijze stimuleren en de totale ontwikkeling van het kind van 0-4 jaar ondersteunen.
  2. de opvoeders (familieleden, leidsters van KDV en peuterspeelzaal) de muzikale activiteiten laten integreren via dagelijkse gebeurtenissen.
  3. overdracht van bekende liedjes uit de Nederlandse cultuur.

 

Wat leren de kinderen

 

D.m.v. muziek worden de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden ondersteund en gestimuleerd:
Muzikaal: stemvorming via klankspelletjes; ontwikkelen van gevoel voor maat en vorm; reageren op tegenstellingen: muziek/geen muziek, hard/zacht, hoog/laag, langzaam/snel; zelf zingen en muziek maken.
Intellectueel: concentratievermogen vergroten; experimenteren en ontdekken; oorzaak en gevolg; verbanden leren leggen.
Motorisch: meewiegen, meeklappen, reiken, kruipen, lopen, zwaaien, springen, dansen, hand- en vingerspelletjes.
Taal-/spraakontwikkeling: geluidsspelletjes; klanken nabootsen en onderscheiden; teksten van liedjes en opdrachten begrijpen; woordenschat uitbreiden.
Zintuiglijk: geluiden en klanken horen; lichaamsbesef via aanraking; stimuleren van de tastzin; beweging voelen.
Emotioneel: muziek kan helpen bij het omgaan met emoties, zoals verdriet, boosheid of blijheid. Het kan een uitlaatklep zijn of een troostende functie hebben. Ook wordt het zelfvertrouwen van het kind versterkt door het kind te zien, te prijzen en positief te stimuleren.
Sociaal: samen muziek maken; zich leren aanpassen aan de groep; leren wachten op je beurt; leren delen.

 

sjaaltjes 2

 

Het verloop van de les

 

Voor jonge kinderen is structuur erg belangrijk. Door het herkennen van vaste patronen voelen zij zich veilig(er).
Elke les begint met hetzelfde begroetingsliedje. Elk kind wordt persoonlijk begroet. Het kind krijgt even alle aandacht, voelt zich welkom en gezien.
In het middendeel van de les worden liedjes uit vorige lessen herhaald en ondersteund door een activiteit. De activiteit is er op gericht om het kind op een bepaald ontwikkelingsgebied uit te dagen. Ook zit er progressie in de activiteiten.

Bijvoorbeeld:IMG_1462
- eerst samen met mama op stap, later alleen
- eerst de bal naar elkaar toe rollen, later door een poortje rollen
- eerst paardje rijden op schoot, later op de rug
- eerst op 1 klankstaaf muziek maken, dit uitbouwen naar meerdere staven
- eerst reageren op 1 instrument, dit uitbouwen naar het herkennen van verschillende instrumenten
- eerst reageren op ‘STOP!’, later zelf stoppen als de muziek stopt
- enz.
De les wordt afgerond met een afscheidsliedje. Voor de kinderen is het dan duidelijk dat de les afgelopen is.

 

Thuis muziek maken

Door te zingen kun je op een prettige en liefdevolle manier allerlei dagelijkse activiteiten begeleiden. Opruimen, tanden poetsen, eten, boodschappen doen, met een muzikaal tintje gaan veel dingen als vanzelf.
In de cursus worden liedjes gebruikt die thuis meteen toegepast kunnen worden. Elke les worden veel liedjes herhaald, maar dan met andere activiteiten, zodat ze vertrouwd raken.
Ook is het leuk om de kinderen thuis met allerlei materialen te laten experimenteren en de verschillende klanken en mogelijkheden te laten ontdekken. Je staat versteld waar je thuis muziek mee kunt maken!

 

baby-potten-pannen (Custom)