Welkom op de site van MUZIEK OP MAAT

muziekles voor kinderen en volwassenen

 

De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding,

tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel.

 

Aristoteles           

 

 

   AANMELDEN Muziek op Schoot Vleuterweide: De Utrechtse Muziekschool

 

ALGEMENE DOELSTELLING
   

Na ruim 30 jaar lesgeven is mij gebleken dat het geven van muziekles veel meer inhoudt dan het leren beheersen van de techniek van een instrument.
Kunstzinnig onderwijs speelt mijns inziens een belangrijke rol bij de algemene ontwikkeling van kinderen. De muziek is voor mij een middel om de creativiteit te ontplooien, zelfvertrouwen te verwerven en zich te uiten.